Додати в обране
Дзвоніть нам за телефоном: +38(044) 486-87-68
Віддані Україні, відкриті світу!

КАФЕДРА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вчителі кафедри:

 Матвеічева Наталія Миколаївна, Машкевич Віра Ярославівна


Матвеічева Наталія Миколаївна вчитель зарубіжної літератури.

Закінчила КДУ ім. Шевченка за фахом "Філолог" за спеціальністю «російська мова та література (диплом 1980 р.) і Університет ім. Драгоманова за фахом "Викладач української мови та літератури" (диплом 2000 р.).

Заступник директора з навчально-виховної роботи. . Має кваліфікаційну категорію "Спеціаліст вищої категорії" та звання "вчитель-методист" і «Відмінник освіти України», має відомчі нагороди.

Наталія Миколаївна є автором програми з методики викладання зарубіжної літератури для вищих навчальних закладів, використовує в своїй роботі методики, розроблені в міжнародній освітній програмі «Читання та письмо – для розвитку критичного мислення» (ЧПКМ), створеній у штаті Айова американськими й австралійськими науковцями.

Серед учнів Наталії Миколаївни завжди наявні переможці та призери олімпіад різного рівня зі світової літератури.

Машкевич Віра Ярославівна – має повну вищу освіту, закінчила Калмицький педагогічний університет за спеціальністю "Викладач російської мови та літератури".

Стаж безпосередньої педагогічної роботи – 30 років. За результатами попередньої атестації має вищу кваліфікаційну категорію та звання "Вчитель-методист".

Віра Ярославівна працює в ліцеї з 1987 року. З 1997 року по 2004 рік працювала на посаді заступника директора з виховної роботи, з 2005 року працювала на посаді заступника з навчально-виховної роботи. Має відомчі нагороди (грамоти РУО, ГУОН, МОН) та подяку Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Методична тема, над якою працює вчитель, –  «Використання інноваційних технологій на уроках світової літератури та російської мови». Викладає російську мову та світову літературу, займає посаду заступника директора з загальних організаційних питань. Пріоритетні напрями її роботи – особистісний підхід при вивченні учбового матеріалу.

Автор статті "Новаторство драматургии А. П. Чехова" у журналі "Русский язык и литература в Украине"..Головна мета педагогічного колективу кафедри:

Ø розробити, вдосконалити та впровадити навчальні програми, спрямовані на розвиток інтелектуальних та творчих навиків, вмінь виконувати дослідницькі завдання;

Ø створити умови для всебічного розвитку здібних дітей та допомагати учням в особистому рості та розвитку;

Ø сприяти формуванню світоглядних позицій.

 

У своїй педагогічній роботі кафедра користується наступними критеріями, що визначають рівень досягнень учнів:

Ø педагогічний склад та педагогічна майстерність вчителів;

Ø повага до учнів , зосередженість на їхньому особистому розвитку;

Ø заохочення учнів через змагання, конкурси, олімпіади;

Ø зацікавленість учнів та батьків у високих академічних досягненнях вчителів;

Ø спільна діяльність у досягненні високих результатів.

Для кожного вчителя важливим є усвідомлення : щоб бути успішним у житті, випускник сучасного ліцею повинен уміти самостійно працювати з великим обсягом інформації, критично і творчо мислити, бути комунікабельним. Тому метою нашої кафедри стає не окреслення кола знань, умінь і навичок, а розвиток особистісних можливостей, виявлення інтересів, нахилів, пріоритетів учнів і надання можливостей їх реалізації. Протягом останніх років підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання російської мови та світової літератури, посилилась увага до виховної та розвиваючої функції навчання, до пошуку ефективних форм та методів. Виходячи з цих вимог, кафедра виконує роль науково-методичної лабораторії, де реалізується науково-дослідницька робота як ліцеїстів, так і педагогів. Неодноразово наші вихованці посідали призові місця в олімпіадах, конкурсах різного рівня зі світової літератури та російської мови і літератури.

ЗАДАЧІ  КАФЕДРИ:

Ø Дати учням уявлення про світовий літературний процес,  познайомити ліцеїстів з творами різних видів та жанрів, які визначають основні літературні напрямки різних епох і країн і характеризують основні закономірності і тенденції розвитку літературного процесу в різні історичні періоди.

Ø Прищепити ліцеїстам навички літературознавчого аналізу, розкрити його суть, завдання і навчити самостійно працювати над художнім текстом. Використовуючи дослідницькі форми роботи в літературознавстві, розвивати творчі здібності учнів, сприяти індивідуальному осмисленню художніх творів.

Ø Розкрити перед ліцеїстами красу поетичного слова, допомогти їм зрозуміти моральні та естетичні цінності, закладені у світовій поетичній класиці, сприяти отриманню естетичної насолоди від творів мистецтва і навчити розуміти, чим вона викликана.

Ø Сприяти розвитку творчого потенціалу, індивідуальних творчих здібностей ліцеїстів.

Ø Сприяти формуванню світоглядних життєвих принципів.

У процесі аналізу художніх творів вирішується складний комплекс завдань, пов'язаних з ідеологічним, естетичним і моральним вихованням. Тому одне з найважливіших завдань – виховання нового покоління з високим культурним і естетичним рівнем, що володіє світовими культурними цінностями.

Перед кафедрою поставлені і такі завдання:

Ø методичні

- удосконалення уроків російської мови, літератури та світової літератури шляхом особистісно-орієнтованої системи навчання;

- запровадження нових, активних форм і методів навчання, передових педагогічних технологій як способів активізації самостійної творчої діяльності учнів;

- застосовування комп'ютерних технологій;

- творчий розвиток особистості;

- запровадження нестандартних уроків;

- постійний пошук підвищення ефективності уроків.

 

Ø наукові

- інтелектуальний та духовний розвиток особистості.

- забезпечення високого рівня якості знань та розвиток творчих здібностей учнів на основі високого професіоналізму вчителя;

Ø виховні

- диференціювання навчально-виховного процесу для розкриття особистості кожного учня, його здібностей і талантів;

- створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку особистості учня, спрямованих на поліпшення розумових та фізичних можливостей, оволодіння знаннями з основ наук.

Глибоке задоволення своєю працею виникає у вчителів тоді, коли є впевненість в тому, що дитина, навчаючись у школі, не лише здобуває знання, а й пізнає глибину, мудрість і красу життя. Якщо істини, засвоєні дитиною в школі, допомогли їй реалізуватися як гармонійній цілісній особистості, то можна сказати, що вчителі своє завдання виконали.