Додати в обране
Дзвоніть нам за телефоном: +38(044) 486-87-68
Віддані Україні, відкриті світу!

КАФЕДРА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

Завідуюча кафедрою - Ковальова Світлана Євгенівна

Вчителі кафедри:

Борисова Ірина Михайлівна, Матвеічева Наталія Миколаївна, Машкевич Віра Ярославівна, Старікова Олена Василівна


Матвеічева Наталія Миколаївна вчитель зарубіжної літератури.

Закінчила КДУ ім. Шевченка за фахом "Філолог" за спеціальністю «російська мова та література (диплом 1980 р.) і Університет ім. Драгоманова за фахом "Викладач української мови та літератури" (диплом 2000 р.).

Заступник директора з навчально-виховної роботи. . Має кваліфікаційну категорію "Спеціаліст вищої категорії" та звання "вчитель-методист" і «Відмінник освіти України», має відомчі нагороди.

Наталія Миколаївна є автором програми з методики викладання зарубіжної літератури для вищих навчальних закладів, використовує в своїй роботі методики, розроблені в міжнародній освітній програмі «Читання та письмо – для розвитку критичного мислення» (ЧПКМ), створеній у штаті Айова американськими й австралійськими науковцями.

Серед учнів Наталії Миколаївни завжди наявні переможці та призери олімпіад різного рівня зі світової літератури.


Ковальова Світлана Євгенівна – працює в ліцеї з 1977 року, має вищу освіту (спеціальність – викладач російської мови і літератури).

В ліцеї працює вчителем російської мови та літератури, світової літератури. Завідуюча кафедрою світової літератури та російської мови; вчитель-методист, має вищу кваліфікаційну категорію та звання «Відмінник освіти України». Має відомчі нагороди.

Світлана Євгенівна є членом районної та міської   методичної ради з організації олімпіад.

Учні Ковальової С.Є. кожного року є переможцями чи призерами олімпіад різного рівня з зарубіжної літератури, російської мови та літератури.

Серед методичних розробок Світлани Євгенівни слід відмітити авторську програму до курсу „Художня культура та людина”, варіант ліцейської програми з зарубіжної та російської літератури, яка получила гриф Міністерства Освіти «Схвалено». В позаурочному житті започаткувала проведення фестивалів театральних мініатюр та літературно-музичних вечорів, які користуються великою популярністю серед учнів та є своєрідною особливістю ліцейського життя.

Методичні розробки друкуються в журналі «Школа» та «Сільська школа України» видавництво «Шкільний світ».


Машкевич Віра Ярославівна – має повну вищу освіту, закінчила Калмицький педагогічний університет за спеціальністю "Викладач російської мови та літератури".

Стаж безпосередньої педагогічної роботи – 30 років. За результатами попередньої атестації має вищу кваліфікаційну категорію та звання "Вчитель-методист".

Віра Ярославівна працює в ліцеї з 1987 року. З 1997 року по 2004 рік працювала на посаді заступника директора з виховної роботи, з 2005 року працювала на посаді заступника з навчально-виховної роботи. Має відомчі нагороди (грамоти РУО, ГУОН, МОН) та подяку Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Методична тема, над якою працює вчитель, –  «Використання інноваційних технологій на уроках світової літератури та російської мови». Викладає російську мову та світову літературу, займає посаду заступника директора з загальних організаційних питань. Пріоритетні напрями її роботи – особистісний підхід при вивченні учбового матеріалу.

Автор статті "Новаторство драматургии А. П. Чехова" у журналі "Русский язык и литература в Украине".


Борисова Ірина Михайлівнавчитель російської мови і літератури. Закінчила КДПІ ім. Горького за фахом "Вчитель російської мови і літератури". Вчитель-методист, має вищу кваліфікаційну категорію та звання «Відмінник освіти України». Загальний стаж педагогічної роботи - 40 років.

Досконало володіє методикою предмету, вважає своєю головною задачею розвиток духовності учнів, формування моральних якостей особистості.

В основі відношень Ірини Михайлівни до дітей лежить повага до особистості дитини, непідробний інтерес до його душевного стану, віра в хороші задатки кожного учня. Добрі відношення з учнями допомагають їм в навчанні.


Старікова Олена Василівна вчитель вищої категорії. Досвідчений учитель світової літератури та компетентний мовник. На своїх уроках прагне захопити учнів світом літератури та художньої культури. Веде гурток «Історія релігій», курс якого спрямований на те, щоб надати учням знання про духовні джерела різних культур. У позакласній роботі пробуджує в учнях зацікавлення культурою рідного краю. Учні Олени Василівни неодноразово були призерами па переможцями районних та міських олімпіад зі світової літератури.  Головна мета педагогічного колективу кафедри:

Ø розробити, вдосконалити та впровадити навчальні програми, спрямовані на розвиток інтелектуальних та творчих навиків, вмінь виконувати дослідницькі завдання;

Ø створити умови для всебічного розвитку здібних дітей та допомагати учням в особистому рості та розвитку;

Ø сприяти формуванню світоглядних позицій.

 

У своїй педагогічній роботі кафедра користується наступними критеріями, що визначають рівень досягнень учнів:

Ø педагогічний склад та педагогічна майстерність вчителів;

Ø повага до учнів , зосередженість на їхньому особистому розвитку;

Ø заохочення учнів через змагання, конкурси, олімпіади;

Ø зацікавленість учнів та батьків у високих академічних досягненнях вчителів;

Ø спільна діяльність у досягненні високих результатів.

Для кожного вчителя важливим є усвідомлення : щоб бути успішним у житті, випускник сучасного ліцею повинен уміти самостійно працювати з великим обсягом інформації, критично і творчо мислити, бути комунікабельним. Тому метою нашої кафедри стає не окреслення кола знань, умінь і навичок, а розвиток особистісних можливостей, виявлення інтересів, нахилів, пріоритетів учнів і надання можливостей їх реалізації. Протягом останніх років підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання російської мови та світової літератури, посилилась увага до виховної та розвиваючої функції навчання, до пошуку ефективних форм та методів. Виходячи з цих вимог, кафедра виконує роль науково-методичної лабораторії, де реалізується науково-дослідницька робота як ліцеїстів, так і педагогів. Неодноразово наші вихованці посідали призові місця в олімпіадах, конкурсах різного рівня зі світової літератури та російської мови і літератури.

ЗАДАЧІ  КАФЕДРИ:

Ø Дати учням уявлення про світовий літературний процес,  познайомити ліцеїстів з творами різних видів та жанрів, які визначають основні літературні напрямки різних епох і країн і характеризують основні закономірності і тенденції розвитку літературного процесу в різні історичні періоди.

Ø Прищепити ліцеїстам навички літературознавчого аналізу, розкрити його суть, завдання і навчити самостійно працювати над художнім текстом. Використовуючи дослідницькі форми роботи в літературознавстві, розвивати творчі здібності учнів, сприяти індивідуальному осмисленню художніх творів.

Ø Розкрити перед ліцеїстами красу поетичного слова, допомогти їм зрозуміти моральні та естетичні цінності, закладені у світовій поетичній класиці, сприяти отриманню естетичної насолоди від творів мистецтва і навчити розуміти, чим вона викликана.

Ø Сприяти розвитку творчого потенціалу, індивідуальних творчих здібностей ліцеїстів.

Ø Сприяти формуванню світоглядних життєвих принципів.

У процесі аналізу художніх творів вирішується складний комплекс завдань, пов'язаних з ідеологічним, естетичним і моральним вихованням. Тому одне з найважливіших завдань – виховання нового покоління з високим культурним і естетичним рівнем, що володіє світовими культурними цінностями.

Перед кафедрою поставлені і такі завдання:

Ø методичні

- удосконалення уроків російської мови, літератури та світової літератури шляхом особистісно-орієнтованої системи навчання;

- запровадження нових, активних форм і методів навчання, передових педагогічних технологій як способів активізації самостійної творчої діяльності учнів;

- застосовування комп'ютерних технологій;

- творчий розвиток особистості;

- запровадження нестандартних уроків;

- постійний пошук підвищення ефективності уроків.

 

Ø наукові

- інтелектуальний та духовний розвиток особистості.

- забезпечення високого рівня якості знань та розвиток творчих здібностей учнів на основі високого професіоналізму вчителя;

Ø виховні

- диференціювання навчально-виховного процесу для розкриття особистості кожного учня, його здібностей і талантів;

- створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку особистості учня, спрямованих на поліпшення розумових та фізичних можливостей, оволодіння знаннями з основ наук.

Глибоке задоволення своєю працею виникає у вчителів тоді, коли є впевненість в тому, що дитина, навчаючись у школі, не лише здобуває знання, а й пізнає глибину, мудрість і красу життя. Якщо істини, засвоєні дитиною в школі, допомогли їй реалізуватися як гармонійній цілісній особистості, то можна сказати, що вчителі своє завдання виконали.