Додати в обране
Дзвоніть нам за телефоном: +38(044) 486-87-68
Віддані Україні, відкриті світу!

Статут УПЛР


РОЗДІЛ І

 

1. Відповідно до закону України "Про освіту" та Статутом ліцею, з метою формування в учнів навичок громадської діяльності, соціального управління, сприяння адміністрації та педагогічному колективу в організації навчально - виховного процесу, культурно-масового та спортивно-туристського дозвілля, захисту прав учнів та виконання ними своїх обов’язків в ліцеї №38 діє учнівське самоврядування на загальношкільному рівні класів.

2. Учнівське самоврядування здійснюється за участю учнів 5-11 класів. Учнівське самоврядування працює в тісному контакті і під керівництвом адміністрації та педагогічного колективу ліцею.

3. Органами учнівського самоврядування є: Учнівська Президентська Рада ліцею на чолі з
Головою-Президентом.

 

РОЗДІЛ II

 

УЧНІВСЬКА ПРЕЗИДЕНТСЬКА РАДА ЛІЦЕЮ

1. Учнівська президентська рада ліцею складається з представників кожного класу, які обрані на класних зборах.

2. Рада представляє інтереси та захищає права колективів (окремих учнів), вносить пропозиції в план роботи школи, допомагає в організації різноманітних заходів.

3. Управління в раді - колегіальне,

4. Один з президентів учнівських рад класів може очолювати УПРЛ на період загальношкільних заходів.

5. Голови рад з окремих питань УПРЛ обираються з числа президентів 7-11 класів.

6. УПРЛ поділяється на ради з окремих питань, в які входять президенти класів та радники не задіяні в голосуванні.

7. УПРЛ складається з 7 (семи) рад:
1) Рада з питань допомоги:

а) допомога в навчання,

б) допомога в захисті прав дитини (від вчителів, від учнів),

в) допомога матеріальна,

г) шефська допомога.

2) Рада з питань порядку:

а) боротьба з запізненнями, курінням,

б) господарські питання.

в) команда помічників ДАІ.

3) Рада з питань інформації та реклами.

4) Рада з питань охорони здоров’я.

5) Рада з питань культури.
6)Рада з питань освіти та наукової роботи.

7)Рада з питань міжнародних стосунків.

8. Засідання УПРЛ проходять щотижня у приміщенні музею школи.

9. Свої рішення УПРЛ приймає у формі ухвал у письмовому вигляді і доводить до відома учнів через президентів класу, а також через щоденник УПРЛ.

10.                     У разі коли президент та радники президента не виконують свої обов’язки організовують позачергові вибори.

 

РОЗДІЛ ІІІ

ПРЕЗИДЕНТ УЧНІВСЬКОЇ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ РАДИ ЛІЦЕЮ

1. Управління в раді колегіальне , але один з президентів учнівських рад класу може очолювати УПРЛ на період Загальношкільних заходів.

2. Голова президентів УПРЛ керує роботою ради ліцею, спільно з усіма членами УПРЛ, складає план роботи на навчальний рік.

3. Президент організовує, координує і контролює виконання складеного плану.

4. Президент представляє учнівську громаду перед адміністрацією та педагогічним колективом ліцею, а також в позашкільних дитячо-молодіжних закладах та організаціях.

5. У випадку, коли президент знімає свої повноваження, УПРЛ переобирає президента (голову) з членів учнівської ради.

6. У разі, коли учнівську раду лілею не влаштовує голова президентів, його переобирають методом голосування.


 

РОЗДІЛ IV

 

УЧНІВСЬКА РАДА КЛАСУ

 

1)    Перевибори в раду класу проводяться щороку в вересні місяці.

2)    Учнівська рада класу складається з семи представників, які керують наступними напрямкам« учнівської роботи:
1) Президент класу є членом президентської ради ліцею. Він відповідає за зв'язок з учнівською президентською радою ліцею, за інформацію про діяльність класу та про загальношкільні справи і участь в них класу. Він може обиратися в Раду ліцею.
2) Радник президента з питань порядку (голова старостату) відповідає за чергування в класі та по школі, вирішує господарські питання класу (збереження майна, санітарний стан, ремонт, трудові об'єкти) та може являтися членом учнівської президентської ради ліцею.

В комісії старостату можуть бути:
а) радник президента з господарських питань,

б) старший черговий,

в) відповідальний за трудові об'єкти,

г) ремонтна бригада.

Радник президента з питань навчання та наукової роботи.

Учбова комісія складається:

а) організатор навчальної роботи класу (журнал, інформація про заміни, відвідування уроків, контроль за виконанням регламентації домашнього завдання),

б) відповідальний за облік, наукової роботи однокласників та участі в олімпіадах,

в) помічник у заповненні "Залікових книжок" (контроль середнього балу, інформація про рейтинг),

г) інформатор домашнього завдання для учнів, які хворіють,

д) організатор взаємодопомоги.

3)    Радник президента з питань культури та статистики:

а) організатор культурно-масової роботи у класі,

б) культмасова комісія відповідає за внутрішню роботу в класі (організацію вечорів, конкурсів, екскурсій, походів до театрів тощо),

в) облік участі однокласників у естетичних гуртках та самоосвіта (музичні школи, ізостудії тощо),

г) відповідальний за участь у міжнародних програмах.

4)    Радник президента з питань фізичної культури та спорту:

а) фізорг - голова спортивної комісії. Відповідає за організацію класу на уроки фізкультури, за відвідування уроків, за участь класу в спортивних змаганнях, пропагандує здоровий спосіб життя.

б) спортивна комісія веде облік зайнятості у спортивних гуртках та секціях, заохочує до відвідування спортивних змагань в районі, в місті.

5)    Радник президента з питань шефської допомоги:

а) шефська комісія відповідає за роботу в підшефному класі, допомагає в створенні самоврядування, проводить різноманітні заходи,

б) відповідає за шефську роботу з ветеранами, людьми похилого піку та вчителями -ветеранами.

6)    Радник президента з інформаційно-масової роботи:

а) висвічує події в класній газеті.
б) періодично випускає газети до свят або значних подій в ліцеї, місті, державі, може створити свій друкований журнал творчості, використовуючи комп'ютер,

в) в комісію входить фотокореспондент.

 

РОЗДІЛ V

 

АТРИБУТИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

1.     Емблема.

2.     "Гімн ліцею муз". Р. Суржа, сл. І.Харченко